ონკომარკერების ანუ სიმსივნური დაავადების მარკერების განსაზღვრა დიაგნოსტიკური კომპლექსის მნიშვნელოვანი კომპონენტია

• PSA-პროსტატის სპეციფიკური ანტიგენი-15 ლ• CEA-კანცერო – ემბრიონული ანტიგენი – 15 ლ• CA 15-3 სარძევე ჯირკვლის ონკო მარკერი – 15...