ჩვენთვის უმთავრესია პაციენტის კმაყოფილების მაღალი დონე და ამის მიღწევაში უდიდესი წვრილი შეაქვს ლაბორატორიის თითოეულ თანამშრომელს. ლაბორატორიის პროფესიონალთა გუნდი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს მუდმივ პროფესიულ ზრდას, განათლებას და მდგრადი სამუშაო გარემოს შენარჩუნებას