მედიქალ ვორლდის ლაბორატორიაში ანალიზის პასუხები გაიცემა იმავე დღეს ელ.ფოსტის საშუალებით.