ჰემატოლოგიური გამოკვლევები
სისხლისსაერთოანალიზი, CBC :ჰემოგლობინი HB,
ერითროციტები RBC,ჰემატოკრიტი HCT,
ერითროციტებისსაშ. მოცულობა MCV,
ჰემოგლობინისსაშ.
შემცველობაერითრიციტში MCH,
ჰემოგლობინისსაშ.
კონცენტრაციაერითროციტში MCHC,
ერითროციტის
განაწილებისფართიRDWc,
თრომბოციტები PLT,
თრომბოკრიტი PCT,თრომბოციტებისსაშ.
მოცულობა MPV,
თრომბოციტებისგანაწილების
ფართიPDWc,
თრომბოციტების
დიდიუჯრედებისკონც. P-LCC,
თრომბოციტებისდიდიუჯრედებისკოეფ. P-LCR,
ლეიკოციტები WBC,
ლეიკოციტურიფორმულა DWBC, ედს ESR
სისხლისჯგუფიდარეზუსი, ABO Blood Group, Rh
შარდის ზოგადი კლინიკური გამოკვლევები
შარდისსაერთოანალიზი
24სთ-იან შარდში ცილის განსაზღვრა
24სთ-იან შარდში გლუკოზის განსაზღვრა
ჰემოსტაზის სისტემის გამოკვლევები
სასკრინინგოკოაგულოგრამა
პროთრომბინის
დროპროთრომბინის
ინდექსისაერთაშორისო ნორმალიზებული
თანაფარდობააქტივირებული პარციალური
თრომბოპლასტინის დროთრომბინის
დროფიბრინოგენის კონცენტრაცია
პროთრომბინის დრო
პროთრომბინის ინდექსი
საერთაშორისო ნორმალიზებული თანაფარდობა
აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დრო
თრომბინის დრო
ფიბრინოგენის კონცენტრაცია
ბიოქიმიური გამოკვლევები
ალანინამინოტრანსფერაზა
ასპარტატამინოტრანსფერაზა
გამაგლუტამილტრანსფერაზა
ტუტე ფოსფატაზა
ალფა ამილაზა
პანკრეასის ამილაზა
მიკროალბუმინის  განსაზღვრა შარდში
რკინა
კრეატინფოსფოკინაზა, CK
გლიკოზირებული ჰემოგლობინი
გლუკოზა
საერთო ქოლესტერინი
მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი
დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი
ტრიგლიცერიდები
ათეროგენობის ინდექსი
კრეატინინი (შრატში)
კრეატინინი (შარდში)
შარდმჟავა (შრატში)
შარდმჟავა (შარდში)
შარდოვანა (შრატში)
შარდოვანა (შარდში)
ნარჩენი აზოტი სისხლში
შარდოვანას აზოტი
საერთო ცილა
პირდაპირი ბილირუბინი
საერთო ბილირუბინი
ალბუმინი
კალიუმი
ნატრიუმი
კალციუმი
მაგნიუმი
ფოსფორი
C-რეაქტიული ცილა (რაოდენობრივი)
ანტისტრეპტოლიზინ -O (რაოდენობრივი)
რევმატოიდული ფაქტორი (რაოდენობრივი)
იონიზირებული კალციუმი
იმუნოფერმენტული გამოკვლევები
თირეოტროპული ჰორმონი
თავისუფალი თიროქსინი
თავისუფალი ტრიიოდთირონინი
ანტისხეულები თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორების მიმართ
ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ
ანტისხეულები თირეოპეროქსიდაზას მიმართ
D ვიტამინი
ანტი-კარდიოლიპინი
ანტი-კარდიოლიპინი
ინსულინი
C-პეპტიდი
HOMA ინდექსი
პროლაქტინი
ფერიტინი
კორტიზოლი
ესტრადიოლი
ესტრიოლი
მალუთეინიზირებელი ჰორმონი
ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონი
ანტიმიულერული ჰორმონი
პროგესტერონი
17-OH პროგესტერონი
თავისუფალი ტესტოსტერონი
ტესტოსტერონი
დეჰიდროეპიანდო სტერონ-სულფატი
D დიმერი
ტროპონინი I
Bტიპის ნატრიურეზული პეპტიდი
კანცერო-ემბრიონალური ანტიგენი
საკვერცხის კიბოს მარკერი
ძუძუს კიბოს მარკერი
კოლორექტული კიბოს მარკერი
ალფაფეტოპროტეინი
ქორიონული გონადოტროპინი
პროსტატსპეციფიური ანტიგენი
ესტრიოლი
თირეოგლობულინი
კალციტონინი
ანტინუკლეარული ანტისხეულები
იმუნოგლობულინი E
ვიტამინი B12
ფოლიუმის მჟავა ვიტამინი B9
პროკალციტონინი
პარათჰორმონი
ციტომეგალოვირუსი
ციტომეგალოვირუსი
მარტივი ჰერპესის ვირუსი
მარტივი ჰერპესის ვირუსი
ტოქსოპლაზმა
ტოქსოპლაზმა
ქლამიდია
ეპშტეინ-ბარის ვირუსი 
ჰელიკობაქტერია პილორი
C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო საერთო ანტისხეულები(რაოდენობრივი)
B ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენი (რაოდენობრივი)
ორგანო-სპეციფიური პაკეტები
 სისხლის ლიპიდური პროფილი: 1. საერთო ქოლესტერინი, T.CHOL2. მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი, HDL-CHOL3. დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი, LDL-CHOL;4. ტრიგლიცერიდები, TG5. ათეროგენობის ინდექსი, IA
 ღვიძლის ფუნქცია: 1. ალანინამინოტრანსფერაზა, ALT/GPT2. ასპარტატამინოტრანსფერაზა, AST/GOT3. g – გლუტამილტრანსფერაზა, GGT4. საერთო ცილა, T.PROT5. საერთო ბილირუბინი, T.BIL6. პირდაპირი ბილირუბინი, D.BIL
 თირკმლის ფუნქცია: 1. კრეატინინი (სისხლის შრატში), CREA (in serum)2. შარდოვანა (სისხლის შრატში), UREA (in serum)3. ნარჩენი აზოტი (სისხლის შრატში)4. საერთო ცილა (სისხლის შრატში), T.PROT (in serum)5. შარდოვანას აზოტი(urea bun) 
სწრაფი ტესტები
C რეაქტიული ცილა (ნახევრად რაოდენობრივი)
ანტისტრეპტოლიზინიან
ტისტრეპტოლიზინ
-O(ნახევრად რაოდენობრივი)
რევმატიული ფაქტორი(ნახევრადრაოდენობრივი)
B ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენი (თვისობრივი)
C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო საერთო ანტისხეულები (თვისობრივი)
აივ (თვისობრივი)
სიფილისი (თვისობრივი)
B ჰეპატიტი ,C ჰეპატიტი HIV, RPR
ბაქტერიოლოგია
სხვადასხვა მასალის ბაქტერიოლოგია(ანტიბიოტიკოგრამით)
სხვადასხვა მასალის ბაქტერიოსკოპია
სპერმოგრამა
პროსტატის სეკრეტის გამოკვლევა
PAP ტესტი
სხვადასხვა მასალის ციტოლოგია
Β ჯგუფის სტრეპტოკოკი(ნაცხში)
Β ჯგუფის სტრეპტოკოკი(ბაქტერიოლოგია)
ურეაპლაზმა,მიკოპლაზმა